PODZIAŁY ZAWODOWE I KODYFIKACJA MORALNOŚCI

Pojawienie się zawodów to wynik rozwoju wspomnia­nego już społecznego podziału pracy, w jego technicz­no-organizacyjnym aspekcie. Możliwość ich wyodrębnienia wiąże się z utratą przez człowieka zdolności samodzielnego wytwarzania wszystkiego, co było mu do życia niezbędne, z koniecznością trwałej specjalizacji pracy, zarówno pro­dukcyjnej, jak i pozaprodukcyjnej. W czasach nowożytnych zawody stały się nie tyl­ko powszechnym sposobem organizacji ludzkiej aktyw­ności, niezbędnym do funkcjonowania instytucji życia społecznego (ekonomicznych, polityczno-prawnych, socjal­nych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, religij­nych itd.) — doczekały się własnej hierarchii, powstania organizacji oraz instytucji, służących interesom poszcze­gólnych grup społeczno-zawodowych, zostały wplecione w skomplikowaną strukturę oświatowo-naukową, dziś ich liczba sięga kilku tysięcy, niektóre szczycą się długą historią i bogatymi tradycjami.

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)