NIEMORALNA RELIGIA?

Kiedy mówimy o czyjejś etyce, mamy na myśli jego przeko­nania moralne: zespół jego ocen moralnych i uznawanych przez niego norm moralnych; zespół twierdzeń. Otóż te przekonania przy wprowadzeniu sankcji religijnych pozostają nietknięte, o religii nie mówi się tu jako o czynniku wpływającym na te przekonania, tylko jako o sile egzekwującej pewne sposoby postępowania. Tu bowiem wymaga się od człowieka tylko zgodności jego postępo­wania z pewnymi normami. Nie troszczymy się o to, jakie są jego przekonania. Mogą one być zgodne z treścią etyki w społe­czeństwie obowiązującej, a tylko brak danemu człowiekowi siły lub dobrej woli, by do swych przekonań dostosować swoją praktykę; wtedy sankcje służą tylko jako środek przełamania tej jego słabości, dostarczając bodźców w postaci nadziei nagrody albo — zwłaszcza – strachu przed karą.

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)