MORALNE I NIEMORALNE OBYCZAJE

Do obyczaju należy np. wysyłanie gratulacji znajomym jubilatom. Jubileusze wszakże bywają różne, zasłużone i nie zasłużone. Istnieją tedy jubileusze, którymi pewna zbiorowość chce uczcić czyjeś rzeczywiste zasługi w związku z jakąś „okrągłą” rocznicą życia czy działalności jubilata. Istnieją wszakże i takie jubileusze, których jedyną racją jest owa okrągła rocznica życia czy działalności. Bywa i tak, że jubileusze świętuje człowiek, którego działalność nie tylko nie jest tytułem do chwały, lecz może być podstawą potępienia. W takich sytuacjach złożenie gratulacji jest wprawdzie zgodne z obyczajem, lecz sprzeczne z moralnością. […]Sytuacja konfliktu między normą moralną i obyczajową stawia przed jednostką problem wyboru sposobów postępowania. […] normy moralne mają charakter aksjologicznie intensywniejszy, w związku z czym mają pierwszeństwo w stosunku do reguł obyczaju.

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)