Kategoria: Etyka i moralność

WPROWADZENIE W BŁĄD

Stajemy się tacy, za jakich uznają nas inni. […] Tożsamości są nadawane społecznie. Muszą one także być społecznie potwierdzane, i to dość regularnie. Nikt nie jest człowiekiem sam przez się i najwi­doczniej nikt nie może zachować określonej tożsamości sam przez się. […] procesy budowania tożsamości i odgrywania ról są zasad­niczo nieświadome i niezamierzone, prawie automatyczne. Gwarantuje to wspomniana już psychiczna potrzeba spójności obrazu własnego.Rozmyślne wprowadzanie w błąd wymaga pewnego stopnia psy­chicznej samokontroli, do której zdolnych jest niewielu ludzi. Oto dlaczego nieszczerość jest raczej rzadkim zjawiskiem. Większość ludzi jest szczera, ponieważ jest to psychologicznie najłatwiejsze. A więc wierzą oni w swe własne uczynki, spokojnie zapominają o uczynkach, które je poprzedziły, i beztrosko idą przez życie przekonani o włas­nym poczuciu odpowiedzialności.

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂

SZCZEROŚĆ

Szczerość — to świadomość czło­wieka pochłoniętego własnym działaniem. Bądź też, jak to ujął David Riesman, człowiek szczery to ten, który wierzy w swą własną propa­gandę. W świetle rozważanej właśnie socjopsychologicznej dynamiki jest daleko bardziej prawdopodobne, że nazistowscy mordercy byli szczerz}’, gdy przedstawiali siebie jako biurokratów stających wobec pewnych nieprzyjemnych konieczności, które w istocie były dla nich odstręczające, niż to, że mówili oni to wszystko jedynie po to, aby wywołać współczucie sędziów. Ich skrucha była prawdopodobnie tak szczera jak ich poprzednie okrucieństwo. Jak to ujął austriacki pisarz, Robert Musil, w sercu każdego mordercy jest takie miejsce, w którym jest on wiekuiście niewinny. Pory życia następują jedna po drugiej i trzeba zmieniać twarz, tak jak się zmienia odzież. W tym momencie nie interesują nas zawiłości psychologiczne czy sens etyczny takiego „braku charakteru”. Chcemy jedynie podkreślić, że jest to zwyczajny sposób postępowania.

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂

BYĆ WOLNYM?

Najbardziej typową cechą człowieka jest jego świadome ukierun­kowanie ku przyszłości, połączone z gotowością do wysiłków niezbęd­nych dla ukształtowania swej osobowości, a więc i swego losu. Aby użyć słów Jose Ortega y Gasset (1883-1955): „Życie polega na nieuchronnej konieczności określenia swego Ja, na wyborze jedynego własnego przeznaczenia, na pogodzeniu się z nim — to znaczy — na postanowieniu realizacji tego przeznaczenia. Czy się nam podoba, czy nie, musimy ubrać w kształt realny naszą osobowość, nasze powoła­nie, nasz program życiowy, naszą «siłę witalną» — nie brak nazw dla straszliwej rzeczywistości, którą jest nasze autentyczne JA (ego).”

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂

ASPOŁECZNA POSTAWA

W Notatkach z podziemia Fiodora Dostojewskiego zdegustowany bohater nie potrafił znaleźć zadowolenia w uporządkowanym i wy­godnym życiu „Kryształowego Pałacu”, świata, do którego należał. Wybrał aspołeczną postawę życiową, ponieważ był to dla niego jedyny dostępny sposób zdobycia wolności działania. „Panowie czy nie lepiej rozpędzić ten cały jarmark, posłać po prostu wszystkie łogarytmy do diabła i pozwolić nam znowu żyć według własnej słodkiej, głupiej woli?… wszystko cokolwiek człowiek robi, wydaje się polegać wyłącz­nie na przekonywaniu samego siebie co minutę, że jest człowiekiem, a nie klawiaturą fortepianową”. Człowiek Dostojewskiego dąży do po­twierdzenia swej indywidualności nawet za cenę cierpienia fizycznego i nawet za cenę odwrócenia się od cywilizacji. […]

Cześć, mam na imię Gabriela i tego bloga stworzyłam, aby pisać tu o różnych ciekawostkach odnośnie mieszkań. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury bloga 🙂