//////

PRACA NIE HAŃBI

Wprawdzie praca nie hańbi, ale naprawdę szczęśliwi są ci, którzy nie pracują. Przekonanie to występuje w całej bez mała kulturze antycznej. Szczęście bowiem, eudajmonia, jest przede wszystkim natury duchowej i wymaga odpowiednich ćwiczeń intelektualnych, moralnych, a nawet fizycznych. Szczęśliwy może być tylko człowiek cnotliwy, a więc ten, kto nie pracuje, nie wchodzi w bezpośrednie relacje z brutalną materią rzeczywistości, kto jest panem własnego czasu i może spokojnie oddawać się kontemplacji najwyższych wartości moralnych, estetycznych i intelektualnych. Dobro, piękno, prawda — oto naczelne wartości kultury antycznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.